Đi tìm cội nguồn (p1)

Nghe nói họ Thân ở Huế tổ chức đại lễ Hiệp tế vào tháng 8 năm 2009, ông Thân Vĩnh Sơn, kiều bào Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ có kế hoạch về nước để gặp gỡ bà con họ Thân qua đó tìm được cội nguồn nhánh Thân Vĩnh của mình. Ông Sơn mang họ Thân nhưng không biết rõ nguồn gốc của họ mình là ở đâu.


Ông Thân Vĩnh Sơn (trái) và Ông Thân Trọng Ninh

Do xa quê lâu ngày, Ông chỉ còn nhớ mình là con của cụ Thân Vĩnh Lục, sinh năm 1914, và bà Lê Thị Tuyết, “người Huế”, quê ở An Cựu (thành phố Huế) .Ông bà nội là cụ Thân Vĩnh Trà và bà Lê Thị Miều. đã từng ở Thạch Thang, Điện Bàn, Quảng Nam. Ông Thân Vĩnh Sơn sinh năm 1943 là con thứ ba của gia đình có 14 con, Ông còn cho biết cụ Trà có một người con nuôi tên là Ngộ, mang họ Thân, năm 1945 thì bị thất lạc, đến nay vẫn không có tin tức.

Chiều 27/8/2009, ông Sơn dẫn đầu phái đoàn Thân Vĩnh đến An Lỗ dâng hương và viếng lăng mộ ngài Thuỷ tổ họ Thân Thừa Thiên Huế. Tại đây, ông gặp Ban tổ chức Đại lễ Hiệp tế yêu cầu giới thiệu Ông với các phái đoàn họ Thân từ các nơi về dự lễ để bắt liên lạc .Nhưng tiếc thay là không có đoàn nào biết. Ông Thân Trọng Ninh, chủ nhiệm của website họ Thân đã nhận lời giúp đỡ Ông Sơn tìm cách liên hệ với các cộng đồng họ Thân trong nước, đặc biệt là ở miền Trung, để tìm ra nơi cội nguồn của nhánh Thân Vĩnh.

Sau nhiều ngày nghiên cứu các phả tộc họ Thân ở miền Trung, bước đầu, ông Ninh cho rằng nhóm Thân Vĩnh của ông Sơn có nguồn gốc từ Quảng Nam. Ông Ninh đang tìm cách liên hệ với một số bà con họ Thân ở nhiều địa phương, thuộc nhánh Thân Vĩnh để biết cụ thể hơn. Thông qua website này, ông Ninh kêu gọi bà con họ Thân ai có biết thêm chi tiết về nhánh Thân Vĩnh hãy vui lòng gửi thư theo địa chỉ:
Ông Thân Trọng Ninh
102 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 054 382 37 85
Email: thantrongninh@yahoo.fr

Bài viết khác

Đi tìm cội nguồn (p2)

Danh sách họ Thân Vĩnh. Tính từ đời ông Nội: Nguyên quán tại Thạch Thang, Điện Bàn, Đà Nẵng.