Bài thơ: Tự hào thân tộc

Tự Hào Thân tộc

Ta:

Tự hào trong hàng trăm dòng họ

Họ Thân ta – Thân tộc nhất gia

Dù gần nhau hay ở nơi xa

Chung quy lại cùng về một Tổ (tông).

Tộc Thân ta sáng tạo, năng nổ

Góp công mình kiến thiết Quốc gia.

Mở trang sử một thời đã qua

Bậc Tiền nhân ghi tên chói lọi

Thân Nhân Trung lời Người đã nói

 “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia”

Âm vang mãi lòng người Việt ta!

Rồi:

Trải bao thế cuộc thăng trầm

Lời Tiền nhân muôn đời mãi sống.

Đất nước ta trãi dài, biển rộng

Họ Thân ta khắp nơi sinh sống

Vẫn một lòng hướng về Tổ tông.

Để:

Làm rạng ngời gấm vóc non sông

Làm rạng danh Tộc Thân mãi mãi.

Học Tiền nhân phấn đấu hiền tài

Tiếp trang sử Ông cha để lại

Tộc Thân ta nhất gia mãi mãi!

***

Thân Hải Bằng (Giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Hai, Bình Phú, Càng Long, Trà Vinh)