Mẫu logo Thân tộc

Logo được thiết kế bở Thân Công Nhơn, An Kiên, Kiên Giang
Logo được thiết kế bở Thân Công Nhơn, An Kiên, Kiên Giang
Logo được thiết kế bở họa sĩ Thân Văn Huy
Logo được thiết kế bở họa sĩ Thân Văn Huy