Lăng mộ Ngài khai canh Thân Đại Lang ở An Lỗ, Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

Bia ghi công đức ông Thân Trọng Quang
Bia ghi công đức ông Thân Trọng Quang
Bia ghi công đức bà Thân Thị Ngọc Quế
Bia ghi công đức bà Thân Thị Ngọc Quế
Mặt sau Văn bia ở lăng mộ Ngài
Mặt sau Văn bia ở lăng mộ Ngài
Mặt trước Văn bia ở lăng mộ Ngài
Mặt trước Văn bia ở lăng mộ Ngài
Gốc hai cây Bộp tại lăng mộ Ngài
Gốc hai cây Bộp tại lăng mộ Ngài
Mộ ngài nhìn toàn cảnh
Mộ ngài nhìn toàn cảnh
Mộ Ngài nhìn từ cổng chính
Mộ Ngài nhìn từ cổng chính
Bia mộ Ngài
Bia mộ Ngài